De website “Softkeys.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Softkeys (hierna: Softkeys), statutair gevestigd te Emmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer 64985733. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Softkeys garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Softkeys gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Softkeys gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Softkeys op de hoogte te houden. Hierbij tracht Softkeys rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Softkeys t.a.v. Adresregistratie, Hoenderkamp 20,  7812VZ Emmen of per e-mail aan info@Softkeys.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, indien dat nodig zal zijn zullen wij uw toestemming vragen d.m.v. een e-mail of een telefoon gesprek.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@Softkeys.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Softkeys, Hoenderkamp 20, 7812VZ Emmen. Softkeys voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.Softkeys.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@Softkeys.nl.
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Daarbij kan de klant verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Voor wijzigingen en/of verzoek voor verwijdering kunt u terecht bij onze klantenservice info@Softkeys.nl

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijden het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten 'Tracking cookie' is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina's op onze website. evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op onze pagina's.